Velkommen til søknadsportal for barnehage og SFO og innmelding skole


Ny søknad
For å registrere ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke å logge inn.

Bytte av barnehage
For å registrere ønske om ny barnehage velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke å logge inn.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID).
Les mer om ID-porten/MinID her:

Informasjon om ID-porten (MinID/BankID)

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre oppholdstid på eksisterende plass
- si opp eksisterende plass

Skolestart 2015 - innmelding av barn født i 2009
I perioden 19. desember til 31. januar må foresatte til barn som skal begynne på skolen i august 2015, logge seg inn her og bekrefte reservert skoleplass. Brev med mer informasjon blir sendt foresatte til de barna det gjelder.